Firefox 3.6 alfa 1: Vrátane grafického náhľadu kariet

14.08.2009 14:01
Prinášame pohľad na ranú testovaciu alfa zostavu novej verzie prehliadača Firefox od Mozilly – 3.6.

 

Prehliadač Firefox 3.5 bol len nedávno uvoľnený, no u Mozilly sa už testuje jeho pokračovateľ, nástupca. Pôjde o zostavu 3.6, ktorá nesie kódové označenie „Namoroka“. Opäť ide o národný park, situovaný na Madagaskare - Namoroka National Park (alias The Tsingy de Namoroka National Park).

Grafický náhľad kariet: Veľký návrat

Ako už sme informovali i v bleskovke (Náhľad kariet sa testuje vo Firefoxe 3.6), postavenej na skúsenosti z nočnej alfa zostavy, do prehliadača Firefox 3.6 chystá veľký návrat vcelku zaujímavá funkcionalita. Ide o grafický náhľad otvorených kariet, „tab preview“. Grafické prepínanie medzi kartami je umožnené pomocou klávesovej skratky CTRL+ Tab. Už v súčasnosti (od verzie 3) je možné uvedenú funkcionalitu používať, ale len prostredníctvom rozšírení dodaných od tretích strán (napríklad CTRL+ Tab). Teraz sa zdá, že by mohla funkcionalita zakotviť už natívne do prehliadača Firefox.

 

reklama

Ctrl + Tab bola pôvodne myslená už pre Firefox 3.0, no v konečnej verzii sa neobjavila. Druhý pokus mal byť pri zostave Firefox 3.1/3.5, no nakoniec sa funkcionalita neobjavila ani tam. Žeby do tretice všetko dobré? Uvidíme.

Náhľad kariet nám konkrétne v základnom náhľadovom okne ponúka náhľad maximálne šestice najčastejšie používaných kariet. Ak chceme vidieť všetky otvorené karty, dá sa kliknúť na spodné tlačidlo „show all tabs...“ (s doplneným aktuálnym číslom otvorených kariet).

Následne sa prepíname do okna zobrazenia všetkých kariet. Ponúkajú sa tu nielen náhľady všetkých kariet, ale aj možnosť vyhľadávania v nich (teda v podstate filtrovanie). Všetky náhľady sú aktívne a prepojené s danou kartou, čiže môžeme kliknutím na náhľad prechádzať na danú kartu.

08.png 09.png

Návrat má aj nové chovanie pri Ctrl + Tab. Namiesto prechádzania na ďalšiu kartu v paneli kariet sa prepíname na predošlú použitú kartu.

Už v nočných zostavách neboli uvedené funkcionality natívne zapnuté. Je potrebné tak učiniť cez nastavenia „about:config“. Pre náhľad kariet je potrebné zmeniť na „true“ browser.ctrlTab.previews, pre nové správanie Ctrl + Tab zase browser.ctrlTab.mostRecentlyUsed.

 

Schovávanie hlavného menu

To však nie je z pohľadu používateľského hľadiska všetko, čo po novom ponúka Firefox 3.6 alfa 1. Ďalšou zaujímavou novinkou je pridanie tlačidla pre aktivovanie režimu Celá obrazovka (Full screen mode). Tlačidlo nájdeme v ponuke tlačidiel pri úprave panela.

Naďalej však ostáva súčasná klávesová skratka, teda F11.

Samotné správanie sa módu zostáva nezmenené. Režim Celá obrazovka je už dlhšie vskutku celou obrazovkou, pretože sa automaticky schovávajú všetky panely – k dispozícii máme celú pracovnú plochu.

Novinkou je tiež možnosť schovávania panela menu/hlavnej ponuky prehliadača – menu bar, ktoré pribúda do ponuky kontextového menu.

Schovanie je možné povoliť aj prostredníctvom menu View – Toolbars.

viac

Zdroj zive.sk