Malware-a jeho delenie

09.04.2009 11:56

Malware, klasické počítačové vírusy, internetové červy, emailové červy, trójske kone, dialery, spyware, adware, spam, pop-up a hijackery, hoax, phishing, pharming, spoofing...

 

 

 

 

 

 

MALWARE: škodliví  alebo zhubný program

Najrozšírenejším názvom je „vírusy “ ale toto pomenovanie nieje celkom presné. Presnejšie pomenovanie je  malware – „malicious software(v preklade škodlivý software).

Najčastejšie sa  malware  nachádza na stránkach (s crackmi, alebo s erotickým obsahom)

alebo sa  dostane do počítača  poštou.

 

 Malware môžeme rozdeliť do týchto kategórií:

 • Klasické počítačové vírusy
 • Internetové červy
 • Emailové červy
 • Trójske kone
 • Dialery
 • Spyware
 • Adware
 • Spam
 • PopUp a Hijackery
 • Hoax
 • Phishing
 • Pharming
 • Spoofing

Klasické počítačové vírusy

Sú to škodlivé programy ktoré sa nedokážu rozširovať samé potrebujú na to hostiteľa a to iný program s príponami   .exe, .com, .sys, .dll  alebo  dokumenty balíka MS Office. Tento malware- vírus nazývame súborový. Iná skupina sú takzvané boot vírusy, ktoré sa uložia do boot sektora je to prvý sektor diskety alebo disky zavádza sa z neho systém. Tieto vírusy sa spúšťajú pri každom  štarte systému na infikovanom počítači. Existujú aj vírusy kombinované ktoré sa nachádzajú aj v boot sektore ale aj v súboroch  tieto sa nazývajú tipartitné vírusy.

Medzi novšie druhy vírusov patria tak zvané stealth. Tento vírus sa skrýva pred užívateľom ale aj pred antivírovým programom preto ho niektoré nenájdu. Tento vírus dokáže daný súbor odvíriť pri príkaze spustiť a potom ho zase zavíriť. Ďalší druh sú polymorfné vírusy. Tieto vírusy dokážu meniť časť svojho kódu takže každá kópia je iná.

 

 

 

 

                              Pokračovanie nabudúce...