Malware pokračovanie

09.04.2009 12:01

Malware, klasické počítačové vírusy, internetové červy, emailové červy, trójske kone, dialery, spyware, adware, spam, pop-up a hijackery, hoax, phishing, pharming, spoofing...   pokračovanie

 

 

Internetové červy

Internetový červ je to vírus ktorý sa dokáže sám šíriť a aktivovať na počítači. Od klasického vírusu sa líši tím že ho nepotrebujeme spustiť dokáže sa spustiť behom niekoľko minút, hodím, dní. Červ pri šírení z počítača na iný počítač prostredníctvom internetu  hľadá diery v operačnom systéme alebo aj iných programoch. Šíreniu červov môžem zabrániť  dobrým zabezpečením.

 

 

Trójske kone

Je to škodlivý kód pribalený k užitočnému programu. Od červov sa líši tím že sa nachádza iba v jednej kópii na infikovanom počítači.

Najznámejšie sú droppery. Taká forma trójskeho koňa vpúšťa do počítača v určitých intervaloch  najrôznejší malware alebo i iné vírusy.

 

Ďalšia forma trójskeho koňa je . backdoor (v preklade zadné dvere)  cez tieto ‘‘dvere‘‘ sa dokáže autor vírusu dostať do systému bez toho  aby poznal prístupové meno a heslo.

 

 

Dialery

 

Program meniaci telefonické pripojenie  počítača. Po infikovaní počítača presmerováva  na linky s vašou tarifikáciou, hlavne na audiotextové a zahraničné čísla. Majitelia internetu pripojený cez dial-up na to doplácajú vysokými  faktúrami za telefón 

 

Spyware

Je to softvér ktorý sa skrýva v počítača a slúži na ziťovanie informácii  o softwari a hardwari, Kde surfujete po internete mená a heslá e-maili ale i osobné údaje.

 

 Adware

Je to softver ktorí zobrazuje stahuje prehráva reklamný materiál do vášho počítača. Využívajú to hlavne firmu ktoré poskytujú služby zarábaj cez internet. Vtedy môže predať časť svojho monitora na reklamné bannery .

 

Spam

Je to druh nežiadanej pošty ktorý sa rozposiela viacerým používateľom. Môže sa cez túto správu šíriť reklamy jednoduché vírusy   alebo hoax.

 

Hoax

Je to druh poplašnej správy ktorá varuje pred napr. pred neexistujúcim vírusom, prosbami o pomoc....

 

Phishing

Je to správa zasielaná cez internet veľkým počtom užívateľov, vyzerá ako keby pravá napríklad z banky. V tejto správe potrebujeme vyplniť pin meno...  ktoré vyplní pod nátlakom používateľ  a tieto údaje sú zneužité.

 

Pharming

Je to podvodná www stránka. Princíp tejto stránky je presmerovaní www adresy na inú dokonalú napodobeninu.  Väčšinou sa jedná o napodobeniny stránok bánk kde od vás žiadajú k vyplneniu napr. kódov z viacerých pozícii GRID karty, heslá vašich účtov a pod.

 

Spoofing

Táto metóda sa využíva na zmenu totožnosti odosielaných správ alebo IP adresy. Najnebezpečnejšia forma je man-in-the-middle. Narušenie komunikácie s klientom a bankov pričom naruší šifrovací systém verejného a súkromného kľúča, označovaný ako certifikát banky používaný pri komunikácii.